Ministry of Communications and Multimedia Malaysia    
 
New Feedback   New Feedback Feedback Enquiry   Feedback Enquiry Complainant Login   Complainant Login
  Sign Up
Home| FAQ| Site Map| Officer Login   I prefer to use English | B.Malaysia    
About Us
Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia (KKMM)

Selamat datang ke Sistem iSPAAA KKMM. Sistem iSPAAA KKMM adalah saluran atas talian untuk menguruskan aduan, pertanyaan serta cadangan daripada orang awam berkenaan Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia (KKMM).
Skop aduan KKMM merangkumi:
  • Industri Penyiaran (Analog dan Digital)
  • Industri Telekomunikasi yang meliputi perkhidmatan telefon dan internet
  • Perkhidmatan Pos dan Penghantaran
  • Digital Certification
Sila pastikan maklumat diisi dengan lengkap untuk memudahkan pengurusan aduan anda.
Terima kasih kerana mengakses sistem ini. Komen serta aduan anda amat penting untuk meningkatkan mutu perkhidmatan KKMM.
Disclaimer | Privacy & Policy
Copyright 2014 Biro Pengaduan Awam
Recommended 1024 x 768. Internet Explorer 9 and above, Mozilla Firefox, Google Chrome.
Download Adobe Reader